Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
"Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego na obszarach gminnych województwa świętokrzyskiego w ramach współpracy z Biurem Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich"

realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet 1: Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne, Obszar wsparcia 3: Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Tytuł projektu

„Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego na obszarach gminnych województwa świętokrzyskiego w ramach współpracy z Biurem Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich"
Źródło finansowania

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Okres realizacji projektu

01.05.2013- 31.12.2013

 

 

Szczegółowe informacje

Piotr Rogula

Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"

ul. Karczówkowska 36

25-711 Kielce

tel. 041/ 366 94 04

e-mail: p.rogula@nadziejarodzinie.org.pl

www.nadziejarodzinie.org.pl

Luiza Bolechowska

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”

Ul. Karczówkowska 36

25-711 Kielce

Tel. 41 366-94-02

e- mail: l.bolechowska@nadziejarodzinie.org.pl